Termeni și condiții de utilizare a site-ului

Informații despre site

Site-ul www.intelistat.ro este proprietatea companiei InteliStat Solutions S.R.L., cu sediul in București, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/7232/2019, cod de înregistrare fiscală 41208719, numit pe parcursul acestor termeni si condiții intelistat.ro.

Intelistat.ro este un site de prezentare a companiei, deschis în vederea informării clienților săi. Paginile site-ului furnizează informații generale despre soluțiile, produsele și serviciile oferite de InteliStat Solutions. Accesarea site-ului intelistat.ro presupune că vă exprimați acordul față de termenii și condițiile de utilizare.

Proprietatea intelectuală

Pentru rezolvarea problemelor legate de proprietatea intelectuală și cele legate de protecția datelor cu caracter personal, InteliStat Solutions respectă cerințele Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R.) privind protecția datelor cu caracter personal.

Conținutul intelistat.ro, precum și toate lucrările integrate în acest site, inclusiv bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt proprietatea InteliStat Solutions și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. În cazul informațiilor și conținutului postat pe site de către terțe părți ori parteneri, dreptul de autor și responsabilitatea asupra acestora aparțin în totalitate celor care au publicat respectivele informații. În cazul conținutului preluat de la parteneri în baza acordurilor încheiate, acestea sunt identificate prin menționarea numelui partenerului lângă textul sau imaginea respectivă.

Modificări ale site-ului

InteliStat Solutions își rezervă dreptul de a modifica și de a actualiza informațiile de pe site în orice moment, fără preaviz.

Viața privată

InteliStat Solutions respectă viața dumneavoastră privată și datele cu caracter personal pe care le împărtășiți cu noi în momentul accesării site-ului.

InteliStat Solutions respectă legislația română în vigoare, respectiv Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R) privind protecția datelor cu caracter personal, precum și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R) privind protecția datelor cu caracter personal, vă puteți da consimțământul, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere pe e-mail la adresa contact@intelistat.ro.

Confidențialitatea și protecția informațiilor colectate de la dumneavoastră sunt importante pentru noi. InteliStat Solutions nu diseminează informația colectată unor terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil.

Promoții, publicitate și conținut furnizat de către parteneri

Anumite părți ale conținutului publicat pe site pot fi furnizate de către terți cu care avem relații contractuale în acest sens.

Legea guvernantă

Drepturile și obligațiile părților, prezentate în acest document, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru, iar în condițiile în care părțile nu cad de comun acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești.